Siirry pääsisältöönSiirry sivunavigaatioon

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että digitaaliset palvelut, verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Verkkopalvelujen saavutettavuus koskee EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä toteuttavan lain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) myötä koko julkista sektoria sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä.

Suomi.fi Design System -kirjaston avulla Digi- ja väestötietovirasto haluaa tukea ja edistää saavutettavien verkkopalvelujen rakentamista. Design Systemin -kirjastoon toteutettujen käyttöliittymäkomponenttien saavutettavuus varmistetaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa saavutettavuusasiantuntijan kanssa. Kaikki komponentit myös testataan ennen niiden julkaisua.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima verkkosisältöjen saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (tasot A ja AA).

Saavutettavuus koostuu useista tekijöistä

Saavutettavuusdirektiivi ja lainsäädäntö sisältävät ennen kaikkea määräyksiä teknisistä vaatimuksista, joilla parannetaan saavutettavuutta. Yhtä tärkeitä osatekijöitä hyvän saavutettavuuden toteuttamiseksi ovat visuaalisen ilmeen saavutettavuus, rakenteen saavutettavuus sekä sisältöjen ymmärrettävyys ja selkeys.

Vaikka käyttöliittymäkomponentit itsessään olisivat saavutettavia, se ei kuitenkaan takaa, että palvelu kokonaisuudessaan on saavutettava. Suomi.fi Design Systemin komponenttikohtainen käyttöohjeistus auttaa käyttämään komponentteja oikein. On kuitenkin muistettava, että verkkopalvelun lopullinen kokonaisvaltainen saavutettavuus vaatii aina erillistä työtä, harkintaa ja testausta.

Teknisen saavutettavuuden lisäksi tulee muistaa sisältöjen saavutettavuus (kognitiivinen saavutettavuus). Kognitiivinen saavutettavuus käsittää yhteisesti palvelussa esitettävän tiedon ja tavat, miten tieto esitetään käyttäjälle ymmärrettävästi. Sisältöjen ymmärrettävyys ja selkeys helpottavat jokaisen asiointia palvelussa. Koska kognitiivisia ominaisuuksia on vaikeampi mitata kuin teknisiä ominaisuuksia, on mahdollista, että digitaalinen palvelu ei ole helppokäyttöinen, vaikka palvelu täyttäisikin saavutettavuusvaatimukset.

  • Ymmärrettävyys tarkoittaa sitä, että palvelun sisällöt ja toiminta on esitetty käyttäjän ymmärtämällä tavalla. Käyttäjä siis käsittää, mitä hän on palvelussa tekemässä.
  • Palvelun sisältöjen osalta ymmärrettävyys tarkoittaa kielelliseen ilmaisuun liittyviä keinoja, joilla palvelun sisältö on käyttäjälle yksiselitteistä. Ymmärrettävyys tarkoittaa myös käyttöliittymässä käytettävien tekstien, erilaisten toimintojen ja palvelun logiikan kokonaisuutta. Tekstimuotoisen sisällön osalta ymmärrettävyys tarkoittaa lähtökohtaisesti selkeän ja hyvän yleiskielen käyttämistä.
  • Visuaalinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että palvelun käyttökokemus on johdonmukainen, käyttöliittymä on selkeä ja visuaalinen hierarkia tukee palvelun käytettävyyttä.
  • Digitaalisen palvelun toiminnan ja logiikan osalta ymmärrettävyys tarkoittaa erilaisia varmistuskeinoja, joilla käyttäjälle kerrotaan missä vaiheessa palvelua hän on ja miten hän pääsee liikkumaan palvelussa. Käyttäjälle myös kerrotaan eri toimintojen vaikutuksista ja hän ymmärtää eri toimintojen seuraukset ja yhtymäkohdat.
Lue lisää saavutettavuusvaatimuksista aluehallintoviraston sivuiltaAvautuu uudessa välilehdessä